Ympäristövahinkoja pyritään välttämään ennakolta. Suomessa kaikkeen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa. Toimintaa ei saa harjoittaa, jos lupaa ei myönnetä.

Jos kyse on tilapäisestä toiminnasta, josta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaara, riittää luvan sijasta kirjallinen ilmoitus. Tilapäisessä toiminnassa voi olla kyse esimerkiksi äänekkäästä yleisötilaisuudesta aiheutuvasta meluhaitasta.

Ympäristöä mahdollisesti pilaavan toiminnan harjoittajalla on velvollisuus olla selvillä siitä, miten hänen toimintansa vaikuttaa ympäristöön. Hänen pitää olla selvillä myös ympäristöriskeistä eli siitä, millaisia vahinkoja hänen toimintansa voi aiheuttaa ympäristölle. Lisäksi hänen pitää selvittää, miten edellä mainittuja ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää.

Toiminnanharjoittajan on pyrittävä ehkäisemään mahdollisten ympäristövahinkojen aiheutumista jo toiminnan harjoituspaikkaa miettiessään. Toiminnanharjoittajan on sijoitettava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta mahdollisuuksien mukaan siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnan sijoituspaikkaa mietittäessä on myös huomioitava se, miten pilaantumista voidaan ehkäistä sijoituspaikassa.

Kun toimintaan on tarvittu ennakolta ympäristölupa ja toiminta sittemmin lopetetaan, toiminnanharjoittajalla säilyy edelleen velvollisuus ehkäistä ympäristön pilaantumista alueella sekä selvittää ja toimintansa jälkikäteisiä vaikutuksia ympäristöön.

Nopeaa apua lakiasioihin.