Ympäristövahinkovakuutus takaa, että aiheutuneet ympäristövahingot korvataan vahingonkärsijälle, vaikka korvauksia ei saataisi perityksi itse vahingon aiheuttajalta. Se on siis toissijainen keino saada korvauksia aiheutuneesta ympäristövahingosta. Ympäristövahinkovakuutuksella voidaan korvata aiheutuneet ympäristövahingot sekä ympäristövahinkojen torjunta- ja ennallistamiskustannukset.

Ympäristövahinkovakuutus on tietyin edellytyksin pakollinen toiminnanharjoittajalle. Toiminnan harjoittajan on pakko ottaa vakuutus, jos toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara. Samoin vakuutus on pakollinen, jos toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle. Vahingot korvataan siis vahingonaiheuttajan vakuutuksesta.

Ympäristövahinkovakuutuksella voidaan korvata ympäristövahinko seuraavilla edellytyksillä:

Korvausta ei ole saatu perityksi korvausvelvolliselta esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi tai korvausvelvollista ei ole saatu selvitetyksi ja

Ympäristövahinko on syntynyt 1.1.1999 jälkeen harjoitetusta toiminnasta. Jos ympäristövahinko on seurausta ennen 1.1.1999 harjoitetusta toiminnasta, ei kyseisiä ympäristövahinkoja voida korvata ympäristövahinkovakuutuksella.

Vakuutuskorvausta haetaan kirjallisesti Ympäristövakuutuskeskukselta. Korvausta on haettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää siitä, että korvausta ei saada perityksi korvausvelvolliselta/korvausvelvollista ei ole saatu selvitetyksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.