Ympäristöä pilaavan toiminnan harjoittajalla on ns. ankara vastuu aiheutuneista vahingoista. Se tarkoittaa, että ympäristövahingon aiheuttajan korvausvastuu ei riipu tuottamuksesta. Toiminnanharjoittaja on siis vastuussa aiheutuneista vahingoista, vaikka ei olisikaan aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai huolimattomuudellaan.

Ankaraa vastuuta on perusteltu ensinnäkin sillä, että ympäristölle riskialtista toimintaa harjoitettaessa ei voida koskaan kokonaan poistaa vahinkoriskiä. Toimintaan liittyy aina pieni mahdollisuus siitä, että ympäristövahinko voi tapahtua. Toiminnassa on joskus esimerkiksi käytettävä vaarallisia aineita tai työmenetelmiä. Toiseksi toiminnanharjoittaja itse hyötyy ympäristölle riskialttiista toiminnasta, mutta vahingonkärsijällä on heikot mahdollisuudet suojautua tällaista toimintaa vastaan. Hän ei voi esimerkiksi vaikuttaa siihen, jos läheisten räjäytystöiden takia hänen talonsa rakenteet halkeilevat.

Nopeaa apua lakiasioihin.