Ympäristövahinkojen korvaamisesta on vastuussa se, jonka toiminnasta vahinko on todennäköisesti aiheutunut. Yleensä korvausvelvollisuus kuuluu toiminnanharjoittajalle. Se voi kuulua myös toiminnanharjoittajaan rinnastettavalle taholle tai toiminnan luovutuksensaajalle.

Korvausvaatimus on esitettävä toiminnanharjoittajalle. Vahingonkärsijän on itse vaadittava korvauksia. Vaatimuksen seurauksena osapuolet voivat keskenään sopia maksettavista korvauksista. Jos sopuun ei päästä, vahingonkärsijällä on mahdollisuus saattaa korvausasia käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tällöin kanne on nostettava viimeistään 10 vuoden kuluttua vahingon ilmenemisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.