Ympäristövahinkona voidaan korvata henkilölle aiheutuneet vahingot. Esimerkiksi jos toiminnan nostattama pöly aiheuttaa henkilölle äkillisesti hengitystietulehduksia, voivat ne tulla korvattavaksi ympäristövahinkoina.

Ympäristövahinkona voidaan korvata esinevahingot. Toisin sanoen korvataan sellaiset vahingot, jotka esimerkiksi juuri pöly tai tärinä aiheuttaa henkilön omaisuudelle. Esimerkiksi jos läheisen kallion räjäytystöiden vuoksi henkilön omistaman asunnon rakenteisiin tulee säröjä, voi kyse olla esinevahinkona korvattavasta ympäristövahingosta.

Ympäristövahinkona voidaan korvata vähäistä suuremmat taloudelliset vahingot. Esimerkiksi jos kiinteistön arvo alenee pilaantuneen maaperän tai vesistön vuoksi, voi vahingonkärsijällä olla oikeus vaatia korvauksia kiinteistön alentuneen arvon osalta. Jos vähäinen taloudellinen vahinko on kuitenkin aiheutettu rikoksella, on se korvattava ympäristövahinkona. Kaikki rikoksella aiheutetut taloudelliset ympäristövahingot on siis korvattava.

Ympäristövahinkolain perusteella voidaan korvata myös vahingon torjunta- ja ennallistamiskustannukset. Jos henkilö on joutunut ryhtymään toimenpiteisiin ympäristövahingon uhan torjumiseksi tai vahingoittuneen ympäristön palauttamiseksi ennalleen, voi hän vaatia korvauksia vahingon aiheuttajalta. Hän voi vaatia korvauksia kaikista niistä välttämättömistä toimenpiteistä, joihin hän on joutunut ryhtymään vahingon sattumisen ja korjaamisen vuoksi.

Korvaus maksetaan vain rahassa arvioitavissa olevista vahingoista. Korvausta ei siten makseta esimerkiksi jokamiehenoikeuksien käytölle aiheutuneista esteistä.

Vaadittava korvaus ei voi ylittää aiheutuneen vahingon todellista määrää. Toisin sanoen vain se vahinko korvataan, minkä ympäristövahinko on todella yksittäiselle vahingonkärsijälle aiheuttanut. Esimerkiksi jos alueen vesistö on pilaantunut, korvattavana vahinkona voisi olla veden pilaantumisesta aiheutunut kiinteistön arvon aleneminen.

Ympäristövahinkoina ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka on jo säädetty korvattavaksi muina kuin ympäristövahinkoina. Tämän vuoksi ympäristövahinkona ei korvata esim. vahinkoja, jotka korvataan liikennevakuutuslain nojalla. Vahinko tulee siten korvattavaksi muuna kuin ympäristövahinkona.

Nopeaa apua lakiasioihin.