Jos kiinteistö on ympäristövahingon seurauksena käynyt omistajalleen hyödyttömäksi tai sen käyttö tarkoitukseensa on olennaisesti vaikeutunut, korvausvelvollisella voi olla velvollisuus lunastaa koko kiinteistö tai pilaantunut osa siitä. Esimerkiksi, jos viljelymaata ei voi enää käyttää viljelytarkoituksessa, koska maaperä on pilaantunut läheisen tehtaan päästöjen vuoksi, voi tehtaalle syntyä velvollisuus lunastaa pilaantunut kiinteistö.

Kiinteistön omistajan on itse vaadittava lunastusta vahingon aiheuttajalta.

Nopeaa apua lakiasioihin.