Jotta ympäristövahinko tulisi korvattavaksi, on ympäristöä pilaavan toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä oltava syy-yhteys. Toisin sanoen aiheutuneen vahingon on oltava todennäköinen seuraus ympäristöä pilaavasta toiminnasta.

Esimerkki: Kaupunki rakennutti katuverkostoa. Kadun rakentamisesta oli aiheutunut tärinää. Tärinä oli aiheuttanut kadun varrella sijaitsevien rakennusten seiniin halkeamia. Halkeamat rakennusten seinissä olivat todennäköinen seuraus katuverkoston rakentamisesta aiheutuneesta tärinästä. Kaupungin oli korvattava tärinästä aiheutunut vahinko vahingonkärsijöille.

Nopeaa apua lakiasioihin.