Veroparatiisi on termi, johon ei löydy yleistä maailmanlaajuista määritelmää mutta muun muassa OECD, Euroopan Parlamentti sekä Euroopan Komissio on antanut oman näkemyksensä veroparatiiseista.

Veroparatiisi on valtio tai alue, jossa on matala tai todella olematon verotus. Tämän lisäksi verotuksesta sääntelevä laki on alhainen tai puutteellinen, johon liittyy pieni tai olematon tiedonvaihto sekä avoimuuden puute. Tiedonvaihto on yleensä olematon tiukan pankkisalaisuuden takia. Nämä toiminnat saattavat mahdollistaa laittoman veronkierron sekä rahanpesun. Tyypillistä veroparatiiseille on myös se, että niiden tarjoamat verotukseen liittyvät edut tarjotaan pääosin ulkomaisille sijoittajille. Kansainvälinen valuuttarahasto sekä OECD on muun muassa tunnistanut veroparatiiseja olevan maailmassa yli 70 kappaletta.

OECD (Organistation for Economic Cooperation and Development) on raportissaan ”Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue, 1998” tunnistanut piirteitä, joista veroparatiisit yleensä tunnistavat.

Ensimmäiseksi, veroparatiiseissa on yleensä alhainen tai olematon veroaste. Toiseksi, näissä valtioissa on myös puutteellinen tiedonvaihto ja avoimuuden puute, joka estää valtioiden välisen tiedonvaihdon verotiedoista. Kolmanneksi, näissä valtioissa ei välttämättä edes tarvitse olla todellista liiketoimintaa saadakseen hyötyä valtion tai alueen veroeduista. Veroparatiiseissa jätetään myös yleisesti noudattamatta kansainvälistä siirtohinnoitteluperiaatetta, jolloin yritys voi siirtää vapaasti varoja ja omaisuutta konsernin sisällä.

Euroopan Parlamentti on 2012 myös antanut näkemyksensä näiden veroetuvaltioiden tunnistamiseksi. Euroopan Parlamentin mukaan veroparatiisit ovat ulkomaalaiset yhteistyöhaluttomat toimivallat, jossa on olematon tai nimellinen verotus. Näistä puuttuu myös tehokas tiedonvaihto muiden valtioiden veroviranomaisten kanssa sekä puutteellinen avoimuus on laajasti yleinen tuntomerkki.


Suomen Juristit Oy
26.1.2016
(Päivitetty 5.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.