Yksi adoptioprosessin pakollisista vaiheista on ottolapsi- eli adoptioneuvonta, jossa kartoitetaan ottolasta haluavan edellytykset ja valmiudet ottovanhemmuuteen. Adoptioneuvonta toimii adoptioprosessin ensimmäisenä vaiheena kohti adoptiota. Adoptioneuvonnan tarkoituksena on lapsen edun turvaaminen. Samalla se valmentaa vanhempia uuteen elämäntilanteeseen. Neuvonta on ottovanhempien lisäksi tarkoitettu lapsen luovuttamista harkitseville vanhemmille sekä lapselle itselleen.

Tarvittaessa adoptioneuvonta tukee lasta ja perhettä myös adoption vahvistamisen jälkeen. Neuvontaa antavat yleensä kuntien sosiaalitoimistot taikka jokin muu kunnan viranomaisen osoittama taho. Adoptioneuvonta on maksutonta, jonka vuoksi jokaisen adoptiota harkitsevan kannattaa tämä kunnan palvelu hyödyntää.

Adoptioneuvonnan päättyessä, neuvonantaja valmistelee kirjallisen asiakirjan, jota kutsutaan kotiselvitykseksi. Selvityksestä käy ilmi esimerkiksi adoptiota hakevien olosuhteet sekä päätös siitä hyväksytäänkö adoptio vai ei. Lisäksi adoptionhakijoille annetaan mahdollisuus tutustua kotiselvitykseen sekä antaa siihen liittyviä kommentteja ennen selvityksen jatkokäsittelyä.

Adoptioneuvonnan päättyessä, mikäli adoptiohakemusta puolletaan, hakijat voivat valita itselleen adoptiopalvelunantajan, joka voi olla mikä tahansa virallisesti hyväksytyistä palveluntarjoajista.

Kansainvälinen adoptiopalvelu

Kansainvälisestä adoptiosta on kyse, jos adoptionhakija aikoo adoptoida alle 18-vuotiaan lapsen, jolla on asuinpaikka vieraassa valtiossa. Hakijan on näissä tapauksissa pyydettävä adoptioon kansainvälisen adoptiopalvelun apua.

Kansainvälisen palvelunantajan tulee avustaa adoptionhakijaa adoptioon liittyvissä toimenpiteissä ja pääsääntöisesti valvoa, että adoptio on varmasti lapsen edun mukaista.

 

 

Lue adoption oikeusvaikutuksista ja ulkomailta adoptoinnista!

(Lähde § Adoptiolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.