Suomessa vahingonkorvausvastuun syntymiselle ei ole asetettu tiettyä ikärajaa, jonka vuoksi myös alaikäinen voi joutua korvausvastuuseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että rikosoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvausvastuu, ovat kaksi eri asiaa.

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa henkilön täytettyään 15 vuotta. Tämä tarkoittaa, että 15 vuotias voidaan tuomita rikoksesta rangaistukseen, jolloin hänestä tulee rikosoikeuden silmissä syyntakeinen ja rikoksistaan vastuussa oleva henkilö. Hänet voidaan siis tuomita samoihin rangaistuksiin kuin aikuisetkin. Sen sijaan henkilön ollessa alle 15 vuotta hän on vahingonkorvausvelvollinen, mutta häntä ei voida tuomita rikoksesta.

Alaikäiselle määrättävä rangaistus eroaa kuitenkin täysi-ikäisen rangaistuksesta. Näin ollen rangaistus määrätään alaikäiselle tekijälle noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jonka johdosta alle 18-vuotias tuomitaan vain harvoin ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Ainoastaan rikoslaissa mainituista ’törkeistä rikoksista’ langetetaan alle 18-vuotiaille henkilöille ehdottomia rangaistuksia. Alaikäisten rikoksissa käytetään usein sovittelua, joissa on mahdollista käsitellä rikoksia, jotka sovittelutoimisto arvioi täyttävän sovittelun edellytykset. Myös alle 15-vuotiaat voivat olla sovittelun osapuolina eikä sovittelussa ole varsinaista alaikärajaa. Kuitenkin sovitteluun osallistuvan henkilön on ymmärrettävä sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkitys.

Lue lisää alaikäisen vahingonkorvausvastuusta.

Lähde §: rikoslaki sekä Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta

Suomen Juristit Oy
02.03.2018
(Päivitetty 02.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.