Alaikäisen vastuu aiheuttamastaan vahingosta

Suomessa vahingonkorvausvastuun syntymiselle ei ole asetettu tiettyä ikärajaa, jonka vuoksi myös alaikäinen voi joutua korvausvastuuseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että rikosoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvausvastuu, ovat kaksi eri asiaa. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa henkilön täytettyään 15 vuotta. Tämä tarkoittaa, että 15 vuotias voidaan tuomita rikoksesta rangaistukseen. Sen sijaan henkilön ollessa alle 15 vuotta hän on vahingonkorvausvelvollinen, mutta häntä ei voida tuomita rikoksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.