Suomessa ei ole erikseen asetettu ikärajaa vahingonkorvausvastuun syntymiselle. Tästä johtuen jopa 9-vuotias henkilö voi joutua vahingonkorvausvastuuseen sellaisesta toiminnasta, joka aiheuttaa muille vahinkoa. Vahingonkorvausvastuu ei kuitenkaan tarkoita samaa asiaa kuin rikosoikeudelliseen vastuu, koska vastuu alkaa vasta kunnes henkilö on täyttänyt 15 vuotta, jolloin hänet voidaan tuomita rikoksesta rangaistukseen. Sen sijaan henkilön ollessa alle 15-vuotias hän on ainoastaan vahingonkorvausvelvollinen, eikä häntä voida tuomita rikoksesta.

Mistä vahingonkorvauksen summa muodostuu?

Suomen oikeuskäytännössä on katsottu, että yleisesti alle 18-vuotias on joutunut korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta vain sellaisen määrän, jonka katsotaan olevan kohtuullinen. Vahingonkorvausta arvioitaessa otetaan huomioon vahingon aiheuttajan ikä ja kehitystaso, teon laatu, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot sekä muut olosuhteet. Käytännössä vahingonkorvausvastuu voi siirtyä myös lapsen vanhemmille, joilla on luultavasti suuremmat mahdollisuudet korvata aiheutettu vahinko.

Esimerkki

Kuvitellaan, että lapsi aiheuttaa satojen tuhansien eurojen vahingot suurelle kauppaketjulle. Suuresta summasta johtuen on selkeää, ettei lasta velvoiteta korvaamaan koko vahinkoa edes yhdessä vanhempiensa kanssa. Osapuolten (kauppakejtu vs lapsi) varallisuuserot ovat niin suuret, että korvausta tullaan mitä luultavammin kohtuullistamaan järkevään summaan. Käytännössä vakuutuksilla on tärkeä merkitys vastaavanlaisissa vahinkotapauksissa. Mikäli esimerkkitapauksen lapsi olisi sattunut perimään useita miljoonia ennen vahingontekoa, tulisi hänen oletettavasti korvata koko vahinkosumma.

Lähde §: vahingonkorvauslaki

Lue lisää alaikäisen rikosoikeudellisesta vastuusta.

Suomen Juristit Oy
02.08.2021

 

Nopeaa apua lakiasioihin.