Ilmoittamatta jättäminen on rikos

Joskus rikoksia syntyy myös työpaikalla. Sotilaallinen tai muu esimies, joka joka jättää ryhtymättä tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin toimiin saattaakseen viranomaisten tutkittavaksi tosiasiallisesti hänen määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan alaisen tekemäksi epäillyn rikoksen, tuomitaan sakkoon tai vankeuteen, jonka pituus vaihtelee neljästätoista päivästä kahteen vuoteen.

Ketä tuomitaan?

Jotta esimiestä voidaan tuomita edellytetään, että esimies ei ole ryhtynyt laissa vaadittaviin toimenpiteisiin. Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita esimiestä, joka on itse osallinen rikokseen joko muuten tai esimiehen vastuuta koskevien sääntöjen perusteella. Alaisen rikoksia, joiden ilmoittamatta jättämisestä esimiestä rangaistaan, ovat joukkotuhonta, rikos ihmisyyttä vastaan sekä sen törkeä muoto, sotarikos ja sen lievä ja törkeä muoto.

Nopeaa apua lakiasioihin.