Kenellä on ankara vastuu?

Vahingonaiheuttajalla on ankara vastuu. Tällöin ei edellytetä huolimattomuutta tai tahallisuutta vahingon aiheuttamisesta, sillä ankara vastuu on erityistilanne ja lainsäädännön nojalla kohdistettu tiettyihin toimijoihin. Edellämainitun nojalla, ankaran vastuun perusteella vahingonaiheuttajalle syntyy vastuu, vaikka hänen toimintansa on moitteetonta.

Esimerkkinä, irtaimen kaupassa ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, joka johtuu kaupantekohetkellä olemassa olleesta oikeudellisesta virheestä, jos hän ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää virheestä. Tavarassa on oikeudellinen virhe, jos tavaraan kohdistuu sivullisen omistus-, pantti- tai muu oikeus eikä sopimuksesta seuraa, että ostajan on vastaanotettava tavara sivullisen oikeudesta johtuvin rajoituksin.  Myös poikkeuksellisen vaaralliseen toimintaan on yleensä liitetty ankara vastuu. Ankarasta vastuusta voi vapautua tiettyjen edellytysten täyttyessä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.