Muistitko tarkastaa asuntosi ennen kaupantekoa?

Asunto-osakkeen, rivitalon tai omakotitalon ostajalla on ns. tarkastusvelvollisuus. Ostajan on siten tarkastettava kaupan kohde varsin huolellisesti ennen kauppaan sitoutumista. Kuinka laajasti ostajan tulee sitten asunto tarkastaa?

Luonnollisesti asunnon ikä ja kunto määrää tarkastuksen laajuuden. Jos jokin asia epäilyttää niin siitä tulee heti ottaa selvää. Mitään ei kannata jättää arvailujen varaan. Yleensä pääsääntönä voidaan pitää sitä, että rakenteiden avaamisia tai teknisiä mittauksia ei tarvitse tehdä. Tarkastus tulee tehdä sellaisissa paikoissa, jonne voi tutustua ilman suuria esteitä.

Mikäli ostaja ei täytä omaa tarkastusvelvollisuuttaan ennakolta, niin hän ei voi virheenä vedota sellaiseen seikkaan, joka hänen olisi tullut havaita tarkastaessaan asuntoa. On tietenkin selvää, että ostajalla on oikeus luottaa myyjän tai hänen edustajansa antamiin tietoihin kiinteistöstä ja sen ominaisuuksista. Vääriä tai valheellisia tietoja antanut tai oleellisia asioita salannut myyjä ei vapaudu virhevastuustaan, vaikka ostaja olisi laiminlyönyt oman tarkastusvelvollisuutensa.

Nopeaa apua lakiasioihin.