Asuntokauppalaissa säännellään asunnon hallinnan luovutuksesta sekä käytetyn että uuden asunnon kaupassa. Tämä artikkeli keskittyy hallinnan luovutukseen uuden asunnon kaupassa, ja täältä voit lukea hallinnan luovutuksen piirteistä käytetyn asunnon kaupassa.

Ostaja ja myyjä sopivat keskenään ajankohdasta, jolloin asunnon hallinnan luovutus tapahtuu. Mikäli ostaja ja myyjä eivät ole sopineet luovutuksen ajankohtaa, on hallinnan luovutuksen tapahduttava kohtuullisessa ajassa kaupanteosta.

Kohtuullisen ajan pituutta ei ole tarkasti määritelty Asuntokauppalaissa. Kohtuullista aikaa pituutta arvioitaessa otetaan kuitenkin lain mukaan muun muassa huomioon vastaavanlaisen asunnon tavanomainen valmistumisaika.

Kauppahinnan maksamisen vaikutus

Asuntokaupassa lähtökohtana on, että asunnon hallinnan luovutus tapahtuu samaan aikaan kuin kauppahinnan maksaminen. Myyjä ei siis ole velvollinen luovuttamaan asunnon hallintaa ennen kuin kauppahinta on maksettu, ellei toisin ole sovittu.

Myyjää ei myöskään voida velvoittaa luovuttamaan asunnon hallintaa ostajalle, ennen kuin kauppahinnan viimeisestä maksuerästä maksettava 2 %:n osuus on talletettu. Myös tästä asiasta on kuitenkin mahdollista sopia toisin.

 

 

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.