Käytetyn asunnon kauppaa rasittaa taloudellinen virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi yhtiövastike tai osakkeisiin kohdistuvan velkaosuuden määrä. Samoin virheellinen tieto voi koskea taloyhtiön taloudellista tilaa yleisesti. Edellytyksenä virhearvioinnissa on, että annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Milloin voi kyseessä olla Taloudellinen virhe?

Taloudellinen virhe on kyseessä myös silloin, kun myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon edellisessä kappaleessa tarkoitetusta seikasta, josta myyjä on pitänyt tietää ja josta ostaja saattoi olettaa saavansa tiedon. Lisäksi tämän tiedon antamatta jättämisen on voitava olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Niin sanottu salainen taloudellinen virhe on kyseessä silloin, kun asunnon omistamiseen tai käyttämiseen liittyvät taloudelliset velvoitteet tai vastuut ovat kaupanteon jälkeen ilmenneen odottamattoman vian tai puutteen vuoksi osoittautuneet merkittävästi suuremmiksi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Näissä tapauksissa on siis kyse sellaisesta seikasta, joka on rahallisesti merkittävä ostajan kannalta, mutta mistä myyjäkään ei tiennyt ennen kaupan tekoa. Tämä virhe koskee yleensä taloyhtiön vastuulla olevia korjauksia.


Lue lisää muista virhesäännöksistä liittyen asunto- ja kiinteistökauppaan.

Lähde §: asuntokauppalaki


Suomen Juristit Oy
29.01.2015
(Päivitetty 16.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.