Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiö voi omistaa maa-alueen, jolla rakennus sijaitsee tai se voi hallita kiinteistöä vuokraoikeuden perusteella. 

Asunto-osakeyhtiölain soveltaminen 

Asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan edellä mainitulla tavalla määriteltyihin asunto-osakeyhtiöihin sekä keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin. Ennen 1 päivää tammikuuta 1992 perustettuihin kiinteistöosakeyhtiöihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia kuitenkin vain, jos asunto-osakeyhtiölain soveltamisesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. 

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on sellainen osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa ja jonka jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa taikka muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.  

Asunto-osakeyhtiön tarkoitus 

Asunto-osakeyhtiön toiminnan olennainen tarkoitus on asunto-osakeyhtiön hallitseman rakennuksen ylläpito osakkaiden asumistarpeiden tyydyttämiseksi. Asunto-osakeyhtiön tarkoitus ei siten ole tuottaa voittoa eikä asunto-osakeyhtiön tekemiin sijoituksiin saa liittyä riskiä. Yhtiö voi liiketoimintariskistä huolimatta harjoittaa vuokraustoimintaa vuokraamalla omistamassaan rakennuksessa olevia huoneistoja.

Asunto-osakeyhtiö voi olla osakkaana muussa yrityksessä vain poikkeuksellisesti. Asunto-osakeyhtiö voi esimerkiksi olla osakkaana kiinteistöpalveluyhtiössä, jos toiminta liittyy kiinteistön pitoon. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä myös muusta toiminnasta, joka liittyy kiinteistön tai rakennuksen käyttöön esimerkiksi siten, että  asunto-osakeyhtiömuotoisen palvelutalon tehtäviin kuuluu turva- ja ruokailupalveluita. 

Lue lisää yhtiövastikkeesta asunto-osakeyhtiössä.


Lähde §: asunto-osakeyhtiölaki


Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
14.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.