Asunto-osakeyhtiön hallitus vastaa taloyhtiön käytännön asioiden hoitamisesta ja johtaa taloyhtiötä yhtiökokouksen valitsemana ja tehtävään valtuuttamana.

Asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitus on useimmiten kolmihenkinen. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja tekee päätökset enemmistöpäätöksin. Hallituksen rooli on saman huolehtia taloyhtiön käytännön asioiden hoitamisesta. Lisäksi hallituksella on valvontavastuu muun muassa isännöitsijän toimista. Hallitus myös valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle päätettäväksi asioita esimerkiksi silloin, kun taloyhtiössä aiotaan tehdä remonttia.

Hallituksen yleiset tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksella on siis itsenäinen päätösvalta ns. juoksevien asioiden hoitajana, kun päätökset liittyvät kiinteistöjen tai rakennusten pitoon tai taloyhtiön toiminnan järjestämiseen.

Isot ja muuten merkittävät asiat päätetään hallituksen sijasta taloyhtiön yhtiökokouksessa. Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka:

1) yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia;

2) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen; taikka

3) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Hallitus saa kuitenkin ryhtyä edellä mainittuun toimeen, jos yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tällaisista toimista on mahdollisimman pian ilmoitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu yhtiölle, tai samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan.

Lähde §: asunto-osakeyhtiölaki

Suomen Juristit Oy
01.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.