Avoimen yhtiön pääoma

Avoimen yhtiön pääoma on vapaasti päätettävissä. Perustamisvaiheessa ei ole pääoman määrän vähimmäisvaatimusta kuten osakeyhtiötä perustettaessa on.

Avoimeen yhtiöön liittyen ei laissa säädetä vähimmäispääomavaatimuksesta. Yhtiömiesten ei tarvitse sijoittaa yhtiöön sen perustamisvaiheessa rahaa. Pääomaa ei myöskään tarvitse sijoittaa yhtiöön missään muussakaan liiketoiminnan vaiheessa. Tältä osin avoin yhtiö poikkeaa osakeyhtiöstä.

Vähimmäispääomasta säätäminen ei avoimen yhtiön kohdalla ole tarpeen, sillä yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Henkilökohtaisella vastuulla tarkoitetaan sitä, että velkoja voi halutessaan vaatia ketä tahansa yhtiömiestä maksamaan yhtiön velan kokonaisuudessaan omista henkilökohtaisista varoistaan. Samasta syystä myöskään avoimen yhtiön pääoman pysyvyydestä ei ole erityisesti säädetty. Yhtiömiehillä on oikeus nostaa yhtiöstä varoja vapaasti. Avoimen yhtiön oma pääoma voi olla negatiivinen.

Vaikka lainsäädännön kautta ei tule vaatimusta avoimen yhtiön pääomasta, sanelee käytäntö kuitenkin sen, että myöskin avoimella yhtiöllä pitää olla jonkinlainen pääoma jo perustamisvaiheessa. Avoimen yhtiön perustamiseenkin, kuten aina yhtiön perustamiseen, liittyy maksuja. Rekisteröimiskustannukset (patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin ym.) syntyvät jo ennen kuin avoin yhtiö on virallisesti perustettu.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.