Avoimen yhtiön rakenne

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä. Yhtiömiehet harjoittavat elinkeinotoimintaa yhtiön hyväksi ja ovat henkilökohtaisesti vastuussa.

Avoin yhtiö on henkilöyhtiö. Avoin yhtiö henkilöityy omistajiinsa. Tästä huolimatta avoin yhtiö on kuitenkin myös yhtiömiehistään eli omistajistaan riiippumaton oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tarkoitetaan itsenäistä toimijaa, joka voi omissa nimissään tehdä oikeustoimia ja osallinen erilaisissa asioissa. Avoin yhtiö voidaan siis esimerkiksi haastaa oikeuteen.

Kaikki avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista ja velvoitteista. Henkilökohtainen vastuu on ankaraa. Vastuu ulottuu kaikkiin yhtiön velvoitteisiin. Yhtiömies on vastuussa näistä velvoitteista kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämä on erotuksena toiseen henkilöyhtiöön, kommandiittiyhtiöön, jossa vastuussa yhtiön velvoitteista on vain vastuunalaiset yhtiömiehet. Kommandiittiyhtiössä voi olla myös äänettömiä yhtiömiehiä, joiden vastuu ei ole yhtä ankaraa.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehellä on oikeus nostaa  pääomaa yhtiöstä omiin tarkoituksiinsa.

Avoimen yhtiön yhtiömiehet siis kukin tahoillaan vapaasti koko yhtiötä samalla, kun kaikki yhtiömiehet ovat täydessä vastuussa kaikista avoimen yhtiön velvollisuuksista.

Avoimen yhtiön toiminnan järjestäminen perustuu siis pitkälle yhtiömiesten keskinäiseen luottamukseen ja yksimieliseen päätöksentekoon. Ankara velkavastuun vastapainona on se, että yhtiömiehen ei tarvitse sietää sellaisia yhtiön päätöksiä tai toimenpiteitä, joita vastaan hän henkilökohtaisesti on.

Avoimen yhtiön yhtiömiehet voivat keskinäisellä yhtiösopimuksella sopia haluamallaan tavalla esimerkiksi yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, varojenjaosta ja purkamiseen liittyvistä seikoista. Käytännössä asiat, joista ei voida sopia toisin, ovat yhtiömiehen oikeus erota yhtiöstä sekä vastuu yhtiön velkojia kohtaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.