Avoliitoksi kutsutaan kahden henkilön yhdessäolon muotoa, jolla ei ole mitään virallista myötävaikutusta, esim. avioliitto. Avoliitto syntyy, kun kaksi henkilöä muuttaa yhteiseen talouteen, mutta he eivät ole avioliitossa. Yhdessäolosta käytetäänkin joskus nimitystä asuinliitto. Näin nimitys eroaa kirjoitusasultaan selvemmin avioliitosta, yleisimmästä yhdessäolon muodosta. Avioliitto on siis avioliittolaissa määritelty kahden ihmisen välinen sopimus, jossa pariskunta on yhteistuumin sopineet menevänsä avioliittoon keskenään. Avioliitto on yhteiskunnan laillisesti säätelemä parisuhteen muoto, joka luo aviopuolisoille oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Avoliiton määritelmä kuvaa avioliiton kaltaisissa olosuhteissa asumista. Avoliitossa elävät henkilöt voivat olla joko keskenään samaa tai eri sukupuolta. Avoliitto perustuu joko puolisoiden julkilausuttuun päätökseen tai heidän välillään vallitsevaan hiljaiseen sopimukseen eikä mitään määrämuotoista sopimusta edellytetä.

Avoliitto ja lainsäädäntö

Asuinkumppaneilla ei avoliitossa ole mitään lainsäädännön asettamia oikeuksia ja velvollisuuksia. Heidän on erinäisillä sopimuksilla tai yksipuolisilla tahdonilmausasiakirjoilla järjestettävä keskinäiset suhteensa, jos he aikovat turvata yhteisten omaisuuden kuin aviopuolisot tai rekisteröidyt kumppanit lain suomien oikeuksien tavoin.

Esimerkiksi testamentilla asuinkumppanit voivat järjestää eloonjäävälle perimysoikeuden esim. kumppanin kuoleman jälkeen. Isän on tunnustettava yhteiset lapset tai isyys on muutoin saatava vahvistetuksi, jotta lasten perimysasema biologisen isänsä jälkeen varmistuisi. Avioliitossahan äidin puolisoa pidetään lasten isänä, jos puolisot lapsen syntyessä olivat avioliitossa eikä muuta virallista vahvistusta lasten isyydestä tarvita.

Avoliiton tunnusmerkistö

Avoliittona saatetaan pitää asumisjärjestelyä, missä yhdessä asuvatkin ystävät. Avoliitto ei ole tilanne, missä yhdessä asuvilla ystävillä on alivuokrasuhde. Avoliitto vaatii molempien henkilöiden ymmärryksen siitä, että yhdessä asuvat henkilöt elävät parisuhteessa.

Avoliittoon läheisesti liittyviä tunnusmerkkejä on muun muassa yhteisen talouden hyväksi käytettävät varat ja yhteiselo samassa ruokakunnassa. Usein yhteiset varat tarkoittavat myös yhteisiä hankintoja.

 

(Lähde §: Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta)

Lue lisää avioliitosta ja avoliiton oikeudellisista vaikutuksista.

Nopeaa apua lakiasioihin.