Edunvalvojan sijainen määrätään varsinaisen edunvalvojan tilalle silloin, kun varsinaisen edunvalvojan intressi voi olla ristiriidassa päämiehen kanssa.

Edunvalvojan sijainen

Edunvalvojan sijainen määrätään silloin, kun on olemassa edunvalvojan ja päämiehen vastakkaiset intressit, joiden vuoksi edunvalvojaa ei katsota tiettyyn toimenpiteeseen sopivaksi. Sijaisen määrääminen ei siis liity siihen, että edunvalvoja olisi hoitanut tehtäviään huonosti.

Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, jos päämiehen vastapuolena on edunvalvoja itse. Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään myöskään silloin, jos päämiehen vastapuolena on joku muu henkilö, jota edunvalvoja edustaa tai joku muu edunvalvojalle läheinen henkilö, esimerkiksi edunvalvojan puoliso. Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään myöskään silloin, jos päämiehen etu on ristiriidassa tai saattaa joutua ristiriitaan edunvalvojan edun kanssa.

Intressiristiriitatilanteiden lisäksi edunvalvoja voi tulla esimerkiksi sairauden tai pitkän poissaolon vuoksi estyneeksi hoitamasta tehtäväänsä, jolloin maistraatti voi määrätä edunvalvojalle sijaisen tehtäviä hoitamaan. Tällöin sijainen määrätään edunvalvojan pyynnöstä.

Edunvalvojan sijaiseksi voidaan määrätä yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut  suostumuksensa edunvalvojan sijaiseksi. Sijaisen on oltava sekä tehtävään sopiva että esteetön toimimaan edunvalvojan sijaisena.

Nopeaa apua lakiasioihin.