Edunvalvojan tehtävä on huolehtia asiakkaansa, päämiehensä eduista. Edunvalvoja huolehtii ennen kaikkea päämiehensä taloudellisista asioista.

Edunvalvojan tehtävä

Määrätessään edunvalvojan tuomioistuin tai maistraatti määrää samalla, mitä edunvalvojan tehtäviin kuuluu. Useimmiten edunvalvoja määrätään hoitamaan päämiehensä omaisuutta ja taloudellisia asioita. Edunvalvoja siis huolehtii siitä, että päämiehensä omaisuus ei mene hukkaan eikä se aiheettomasti vähene. Edunvalvoja huolehtii päämiehensä laskujen maksamisen ajallaan ja tekee muut käytännön taloudenpitoon liittyvät toimet päämiehensä puolesta.

Tuomioistuin voi määrätä, että edunvalvojalla on oikeus edustaa päämiestään sellaisessa tämän henkilöä koskevassa asiassa, jonka merkitystä päämies ei kykene ymmärtämään. Edunvalvojan tehtävät voidaan näin ulottaa pelkki taloudellisia asioita laajemmalle.

Edunvalvojan on ilman eri määräystäkin huolehdittava siitä, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Edunvalvojan tehtävät voidaan rajoittaa koskemaan myös yksittäistä asiaa kuten kiinteistön myymistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.