Edunvalvojan tehtävien hoitaminen tähtää kaikessa päämiehen etuun ja hyötyyn. Päämiehen omaisuus ja sen pitää pystyä käyttämään päämiehen hyväksi.

Edunvalvojan tehtävien hoitaminen

Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta niin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi. Edunvalvoja voi sijoittaa päämiehensä varallisuutta, kunhan se tehdään tuottavalla ja turvallisella tavalla. Jos päämiehellä on esimerkiksi pankkitilillä ns. ylimääräistä rahaa, voidaan se sijoittaa joltakin osaltaan esimerkiksi määräaikaiselle tuottotilille, josta pääomalle saa paremman tuoton kuin käyttötililtä. Jos päämiehen varallisuuteen kuuluu asuinhuoneisto, jota päämies ei enää itse käytä, voidaan asunto vuokrata eteenpäin, jotta asunnosta on päämiehelle tuloa eikä se ole pelkästään kulu.

Edunvalvojan on toisaalta annettava päämiehelle hänen varansa huomioon ottaen kohtuullinen määrä käyttövaroja. Päämies ei kuitenkaan välttämättä käytä käyttövaroja koskaan itse, jos hän on siinä kunnossa ettei siihen kykene, vaan edunvalvoja käyttää niitä päämiehen hyväksi.

Joidenkin oikeustoimien tekemiseen edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa. Tällaisia oikeustoimia ovat esimerkiksi kiinteistön myyminen, ositus ja perinnönjako.

Edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. Edunvalvojan on ilmoitettava pankille, kuka saa nostaa päämiehen tilillä olevia rahoja. Ennen kuin edunvalvoja päättää päämiehelleen tärkeästä asiasta, hänen on tiedusteltava, jos mahdollista, tämän mielipidettä.

Edunvalvojan on tehtävä maistraatille tili tehtäviensä suorittamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.