Edunvalvojan vapauttaminen tehtävistään tehdään, kun henkilö ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Tarve voi lakata kuolemaan, paranemiseen tai täysi-ikäistymiseen.

Edunvalvojan vapauttaminen

Edunvalvojan määrää, edunvalvojan tehtävien hoitamista valvooa ja lopulta edunvalvojan vapauttaa tehtävistään maistraatti. Maistraatti on siis edunvalvonnan valvova viranomainen koko edunvalvonnan ajan.

Edunvalvojan tehtävä määrätään lakkaamaan, jos päämies ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Eduvalvonnan alla oleva voi parantua sairaudestaan tai vammastaan taikka täysi-ikäistyä, mitkä ovat tyypillisimpiä edunvalvonnan syitä vanhuuden jälkeen. Vanhuuden perusteella määrättyjä eduvalvontoja harvoin kuitenkaan perutaan edunvalvonnan syyn luonteesta johtuen.

Edunvalvojan tehtävä lakkaa myös silloin, kun päämies kuolee tai edunvalvoja vapautetaan tehtävästään. Jos edunvalvojan tehtävä perustuu alaikäisyyteen, edunvalvojan tehtävä lakkaa, kun päämies täyttää 18 vuotta.

Edunvalvoja voidaan vapauttaa tehtävästään, jos hän sitä pyytää tai jos hän osoittautuu siihen sopimattomaksi. Jos päämies on kuitenkin edelleen edunvalvonnan tarpeessa, hänelle määrätään uusi edunvalvoja.

Nopeaa apua lakiasioihin.