Ehdollisen saannon lainhuuto myönnetään vasta, kun saannon ehdollisuus poistuu eli saanto toteutuu. Lainhuutoa on kuitenkin haettava 6 kk kuluessa saannosta.

Lainhuutoa ei voida myöntää sellaiselle kiinteistön saannolle, joka on ehdollinen. Mikäli saantoasiakirjassa, esimerkiksi kiinteistön kauppakirjassa, on sovittu lykkäävästä tai purkavasta ehdosta, lainhuutohakemus jätetään lepäämään. Lainhuutoa on kuitenkin haettava kuuden kuukauden kuluessa saannosta, vaikka kauppahinta maksettaisiin tai omistusoikeus siirtyisikin vasta myöhemmin saantokirjassa olevan niin sanotun lykkäävän tai purkavan ehdon mukaan. Jos lainhuudon hakeminen ylittää määräajan, varainsiirtoveroa korotetaan.

Lykkäävän ehdon mukaan omistusoikeuden siirtyminen jää siis riippumaan esimerkiksi kauppahinnan maksamisesta. Omistusoikeus ei siirry vielä esim. kauppakirjan allekirjoittamisen hetkellä vaan vasta myöhemmin sitten, kun kauppahinta on maksettu. Purkavan ehto on esimerkiksi se, että ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos hän ei saa kiinteistölle rakennuslupaa.

Kirjaamisviranomaisena toimivan maanmittauslaitoksen antama lepäämäänjättämispäätös sisältää tiedon asian uudesta käsittelypäivästä, mikä määrätään siten, että purkavan tai lykkäävän ehdon voimassaoloaika on ehtinyt päättyä. Hakijalle voidaan myöntää lainhuuto ennen sovittua käsittelypäivääkin, mikäli hän esittää selvityksen mainitun ehdon raukeamisesta eli vaikka kauppahinnan maksamisesta ennen lykkäävän ehdon takarajan täyttymistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.