Elinkeinonharjoittajan neuvontavelvollisuus on velvollisuutta, joka elinkeinonharjoittajan on täytettävä toiminnassaan suhteessa kuluttajaan.

Velvollisuuden tarkoituksena on varmistaa palveluksen suorittaminen tai toteuttaminen kuluttajan edut huomioiden. Neuvontavelvollisuuden tarkoituksena on poistaa sitä epäsuhtaa osapuolten väliltä, joka on väistämätöntä tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Elinkeinonharjoittajalla on lähtökohtaisesti tiedollinen, ammatillinen ja kokemuksellinen neuvotteluetuasema.

Tarkoituksenmukaisuus ja hinta

Jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Tarkoituksenmukaisuusarvioinnissa otetaan huomioon palveluksen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat.

Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa. Jollei tilaaja ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa tai ei anna tarvittavia ohjeita, toimeksisaajan on keskeytettävä palveluksen suorittaminen. Suoritusta saa kuitenkin jatkaa, jos on erityistä syytä olettaa, että tilaaja kuitenkin haluaa palveluksen suoritettavaksi. Jos toimeksisaaja laiminlyö neuvontavelvollisuutensa, palveluksessa on virhe.


Lue lisää tavaran virheen oikaisusta.

Lähde §: kuluttajansuojalaki


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.