Tapaturma tarkoittaa sellaista vahinkoa, joka on äkillinen, odottamaton ja ennalta-arvaamaton. Näin ollen, jotta sattunut tapahtuma olisi tapaturma, on kaikkien kolmen edellytyksen täytyttävä samanaikaisesti. Lähtökohtaisesti äkillisyydellä tarkoitetaan lyhyellä aikavälillä tapahtuvaa sattumaa. Näin esimerkiksi katolta tippuminen on sellainen äkillinen tapahtuma, jota voidaan pitää tapaturmana. Kuitenkin äkillisyys on arvioitava tapauskohtaisesti, eikä mitään numeerista aikarajaa ole äkillisyyden osalta määritelty. Tapaturman on oltava myös odottamaton ja ennalta-arvaamaton. Jos siis henkilö hyppää katolta tieten tahtoen ja siinä yhteydessä katkaisee jalkansa, ei välttämättä voida puhua tapaturmasta. Tällöin arvioitavaksi tulee kysymys, oliko juuri jalan katkeaminen odottamatonta tai ennalta-arvaamatonta. Jos henkilö on hypännyt katolta siinä uskossa, että hänelle ei käy kuinkaan, voidaan jalan katkeamista pitää odottamattomana ja ennalta-arvaamattomana tapahtumana.

Nopeaa apua lakiasioihin.