Milloin on kyseessä työtapaturma?

Työtapaturmalla tarkoitetaan sellaista tapaturmaa, joka on aiheutunut työntekijälle työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa. Työtapaturma voi siis tapahtua esimerkiksi työpaikalla, työmatkalla tai muualla työhön taikka työntekoon liittyvässä paikassa tai olosuhteissa. Myös tapaturma, joka on kohdannut työntekijää tämän suojellessa työnantajansa omaisuutta tai pelastaessa työtoiminnan yhteydessä ihmishenkeä, on työtapaturma.

Tapaturma on kyseessä silloin, kun työntekijää kohdannut vahinko on äkillinen, odottamaton ja ennalta-arvaamatonta. Tapaturmana ei siten voida pitää esimerkiksi sellaista sairautta tai vammaa, joka on kehittynyt työntekijälle pikku hiljaa, vaikka se johtuisikin työntekemisestä tai työhön liittyvistä olosuhteista. Tällöin voi työtapaturman sijasta olla kyseessä ammattitauti.

Nopeaa apua lakiasioihin.