Miten ennakkopäätösvalituksen tekeminen käytännössä tapahtuu? Ennakkopäätösvalitukseen haetaan ensin suostumus vastapuolelta ja sen jälkeen valituslupa KKO:sta.

Ennakkopäätösvalituksen tekeminen

Ennakkopäätösvalituksella tarkoitetaan valitusta, joka tehdään käräjäoikeuden ratkaisusta suoraan korkeimpaan oikeuteen. Ennakkopäätösvalituksen taustalla oleva idea on siinä, että hankaliin oikeudellisiin kysymyksiin voitaisiin saada nopeammin ennakkoratkaisu sellaisissa tilanteissa, missä osapuolet ovat yhtä mieltä ennakkoratkaisun tarpeellisuudesta. Ennakkopäätösvalituksella hypätään yhden vaiheen yli. Tavanomaisesti käräjäoikeuden ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen ja vasta hovioikeuden päätöksestä valitetaan korkeimpaan oikeuteen.

Ennakkopäätösvalitus voidaan tehdä vain, jos muutoksenhakijan vastapuoli antaa siihen suostumuksensa. Myös ennakkopäätösvalitukseen vaaditaan valituslupa. Tällaisessa asiassa lupa voidaan myöntää ainoastaan ennakkopäätösperusteella, eli asian käsittelyn on oltava tarpeen muiden samankaltaisten tapausten kannalta. Jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa, käräjäoikeuden päätös jää pysyväksi, mihin liittyy tämän menettelyn riski. Jos ennakkopäätösvalitusta ei käsitellä, ei käräjäoikeuden antamaa ratkaisua saada enää hovioikeuden käsiteltäväksi, ja käräjäoikeuden päätös jää pysyväksi.


Lue lisää valitusluvasta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaarilaki oikeudenkäynnistä rikosasioissa


Suomen Juristit Oy
16.2.2017
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.