Ennakkoperinnön ilmoittaminen on saajan vastuulla. Ilmoitus on tehtävä verottajalle, jos kyse on veronalaisesta saannosta, sekä kuolinpesän osakkaille.

Ennakkoperinnön ilmoittaminen verottajalle

Ennakkoperinnöt ilmoitetaan verottajalle, jos saadun ennakkoperinnön arvo ylittää lahjaveron määrän. Lahjaveron määrä ks. perintö- ja lahjaverolaki. Koska ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa, on siitä tehtävä verottajalle lahjaveroilmoitus. Lahjaveroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä (www.vero.fi). Saadut ennakkoperinnöt on ilmoitettava verottajalle myös ennakkoperinnön antajan kuoleman jälkeen tehdyssä perukirjassa. Ennakkoperinnöillä ja niistä jo maksetuilla lahjaveroilla on vaikutusta perintöverotukseen.

Ennakkoperinnöt ilmoitetaan myös kuolinpesän osakkaille

Muille kuolinpesän osakkaille on myös ilmoitettava saadusta ennakkoperinnöstä. Tämä on tehtävä sen vuoksi, että ennakkoperinnöllä on vaikutusta perinnön saajien keskinäiseen oikeusasemaan. Tieto ennakkoperinnöistä menee kuolinpesän osakkaille, kun ne merkitään perukirjaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.