Ennakkoperintö

Ennakkoperintö on vainajan elinaikanaan rintaperilliselle antama lahja, joka otetaan huomioon perinnönjaossa, paitsi jos perittävä on määrännyt, että lahjaa ei ole pidettävä ennakkoperintönä. Tällainen lahja voidaan kuitenkin ottaa huomioon suosiolahjana lakiosia laskettaessa (ks. lisää… Lue lisää »

Ennakkoperintö ja lakiosa

Ennakkoperintö ja lakiosa vaikuttavat toisiinsa kahdella tavalla. Ennakkoperintö ensinnäkin lisätään laskennallisesti jäämistöön lakiosaa laskettaessa, jolloin se nostaa lakiosan arvoa. Tätä kautta lakiosan määrä kasvaa. Toisaalta saatu ennakkoperintö kuitenkin pienentää ennakkoperinnön… Lue lisää »

Ennakkoperintö vai lahja?

Milloin on kyseessä ennakkoperintö? Pääsääntöisesti perittävän rintaperilliselle elinaikanaan antamat lahjat on ennakkona vähennettävä rintaperillisen perinnöstä. Tämän ns. ennakkoperintöolettaman voi kumota perittävän nimenomainen määräys, että kyseessä ei ole ennakkoperintö. Olosuhteista voidaan… Lue lisää »

Mitä lahjalla tarkoitetaan?

Irtaimen omaisuuden lahjoittaminen on oikeustoimi, jolla lahjanantaja siirtää vapaaehtoisesti varallisuuttaan lahjansaajalle. Luovutus on yleensä kokonaan vastikkeeton, eli saaja saa lahjan ilmaiseksi. Joskus lahjanantaja voi periä saajalta ns. nimellisen hinnan. Tällöin… Lue lisää »

Ennakkoperinnön ilmoittaminen

Ennakkoperinnön ilmoittaminen on saajan vastuulla. Ilmoitus on tehtävä verottajalle, jos kyse on veronalaisesta saannosta, sekä kuolinpesän osakkaille. Ennakkoperinnön ilmoittaminen verottajalle Ennakkoperinnöt ilmoitetaan verottajalle, jos saadun ennakkoperinnön arvo ylittää lahjaveron määrän. Lahjaveron… Lue lisää »

Ennakkoperinnön merkitys

Ennakkoperinnön merkitys Ennakkoperinnön merkitys tulee kahdessa tapauksessa esille. Sillä on merkitystä perinnönjaossa sekä lakiosia määritettäessä ja maksettaessa. Mikä on ennakkoperintö? Ennakkoperintö on perittävän elinaikanaan perilliselle antama lahja. Kysymys on siis… Lue lisää »

Lakiosa lahjasta

Rintaperillinen voi vaatia, että lakiosaa laskettaessa otetaan huomioon jäämistön lisäksi myös perittävän eläessään antamat ennakkoperinnöt, suosiolahjat ja lahjanluonteiset luovutukset. Siis: rintaperilliselle on laskettava jäljellä olevan jäämistön lisäksi myös lakiosa lahjasta. Lakiosasta Lakiosa tarkoittaa… Lue lisää »

Lahjoituksen muotovaatimukset

Vaaditaanko lahjoitukselta määrämuotoa? Kiinteän omaisuuden luovutus, perustuu se sitten kauppaan, vaihtoon tai lahjaan, on maakaaren säännösten alainen. Kiinteän lahjoitus on täten tehtävä maakaaren säätämässä muodossa kaupanvahvistajan vahvistuksin. Irtaimen lahja on… Lue lisää »

Lakiosa ja suosiolahja

Lakiosa ja suosiolahja liittyvät olennaisesti toisiinsa. Suosiolahjasäännöstö suojaa lakiosaperillistä. Mekanismin ymmärtämiseksi tässä kappaleessa käydään läpi yksinkertaisesti käsitteet ennakkoperintö, lakiosa ja suosiolahja. Lakiosa Lakiosa on rintaperilliselle kuuluva oikeus saada perinnönjättäjän jäämistöstä… Lue lisää »

Lahjanlupauksen sitovuus

Sitooko lahjanlupaus antajaansa? Arkikielessä sanalla lupaus on positiivinen vivahde. Se kohdistuu tulevaan aikaan, se on jotain parempaa, sen täyttymistä odotetaan. Arkipäivän pienet lupaukset tehdään tavallisesti hetken mielijohteesta eivätkä hyvätkään lupaukset… Lue lisää »