Milloin on kyseessä ennakkoperintö?

Pääsääntöisesti perittävän rintaperilliselle elinaikanaan antamat lahjat on ennakkona vähennettävä rintaperillisen perinnöstä. Tämän ns. ennakkoperintöolettaman voi kumota perittävän nimenomainen määräys, että kyseessä ei ole ennakkoperintö. Olosuhteista voidaan myös muutoin päätellä, ettei kyseessä ole ennakkoperintö. Olosuhteet voivat olla esimerkiksi sellaiset, että perittävä on antanut vastaavan lahjan jokaiselle lapselle. Silloin ei vähennyksiä ennakkoperintöinä ole syytä tehdä. Rintaperillisenä pidetään myös ottolasta tai tämän jälkeläistä.

Muun kuin rintaperillisen kyseessä ollen, on olettama päinvastainen. Silloin on vähentäminen tehtävä vain, jos omaisuutta annettaessa on niin määrätty tai olosuhteiden perusteella on katsottava niin tarkoitetun.

Nopeaa apua lakiasioihin.