Vaaditaanko lahjoitukselta määrämuotoa?

Kiinteän omaisuuden luovutus, perustuu se sitten kauppaan, vaihtoon tai lahjaan, on maakaaren säännösten alainen. Kiinteän lahjoitus on täten tehtävä maakaaren säätämässä muodossa kaupanvahvistajan vahvistuksin.

Irtaimen lahja on vapaamuotoinen oikeustoimi. Lahjan antaminen ollakseen pätevä ei edellytä minkään erityisen muodon noudattamista. Riittävää on lahjoitustahdon ja vastaanottotahdon olemassa olo. Tahdot voivat ilmetä esim. asiakirjasta, suullisesta sopimuksesta tai ilman sanan sanaa käyttäytymisen perusteella. Osapuolten keskinäisessä suhteessa ei pätevältä lahjalta edellytetä välttämättä edes hallinnansiirtoa, mikäli lahjanlupaus on muodostunut sitovaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.