Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti

Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti liittyvät velkaisen perillisen perintösaantoon silloin, kun velkainen perillinen luopuu perinnöstä. Perillisellä on oikeus luopua perinnöstä joko perittävän kuollessa tai tämän vielä eläessä. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää,… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen

Perillinen voi luopua perinnöstä, jolloin hän lakkaa olemasta kuolinpesän osakas. Luopujan sijaan tulevat luopujan sijaantuloperilliset, eli perilliset, jotka perisivät luopujan, jos tämä olisi kuollut.   Jotta perinnöstä luopumisesta ei aiheutuisi ei-toivottuja veroseuraamuksia,… Lue lisää »

Hallintaoikeudesta luopuminen

Lain säännökset eivät aseta estettä hallintaoikeudesta luopumiselle. Leski voi tällöin luopua hallintaoikeudestaan vapaasti. Hallintaoikeudesta luopuminen voi johtaa kuitenkin perintöverotuksen oikaisuun. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun hallintaoikeuden pysyttäminen leskellä on… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen ulosoton välttämiseksi

Perinnöstä luopuminen ulosoton välttämiseksi on mahdollista. Perinnöstä pitää luopua oikeaan aikaan, oikealla tavalla, kokonaan ja ehdoitta. Tehokas luopuminen estää ulosoton. Perilliselle vastaisuudessa tulevaa perintöosuutta ei voi ulosmitata etukäteen. Se on… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen hyväksymällä testamentti

Onko juridisesti pätevää toteuttaa perinnöstä luopuminen hyväksymällä testamentti ilman erillistä perinnöstäluopumisilmoitusta? Voi olla pätevää. Yleisesti annetaan ohje, jonka mukaan perinnöstä luopuminen tehdään kirjallisesti toimittamalla erillinen perinnöstäluopumisilmoitus esim. pesänhoitajalle. Perinnöstä luopuminen voi tapahtua… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen toisen hyväksi

Perinnöstä luopuminen toisen hyväksi on yleensä tehoton perinnöstä luopuminen, mistä voi seurata kaksinkertainen verotus. Perinnöstä luopuminen on perinnönsaajan yksipuolinen oikeustoimi. Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Yleensä perinnöstä luovutaan… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksessa

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksessa on mahdollista. Silloin luopuminen on yleensä tehokas. Perinnöstä luopuminen kirjataan perukirjaan. Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Yleensä perinnöstä luovutaan vasta perinnönjättäjän kuoltua. Perinnöstä luopumiselle… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksen jälkeen

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksen jälkeen on mahdollista tehdä. Olosuhteista riippuu, miten verotus tällöin toteutuu. Perillinen ja testamentinsaaja voivat luopua oikeudestaan perintöön. Perittävän kuoleman jälkeen tapahtuva perinnöstä luopuminen on ns. jälkiluopumista. Perinnöstä… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen ja todistajat

Joskus voi tulla kuolinpesässä vastaan asiakirja, johon on kirjattu perinnöstä luopuminen ja todistajat. Sellainen asiakirja on pätevä ja sen laatija voi vetäytyä pesästä. Perinnöstä luopumista koskeva kirjallinen asiakirja on kuitenkin pätevä… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen ja edunvalvoja

Voiko edunvalvoja luopua perinnöstä päämiehensä puolesta? Perinnöstä luopuminen ja edunvalvoja eivät yleensä mahdu samaan lauseeseen. Edunvalvojan toteuttama perinnöstä luopuminen on harvinainen tapahtuma. Edunvalvojan tehtävänä on huolehtia päämiehensä taloudellisista eduista. Se on… Lue lisää »