Joskus voi tulla kuolinpesässä vastaan asiakirja, johon on kirjattu perinnöstä luopuminen ja todistajat. Sellainen asiakirja on pätevä ja sen laatija voi vetäytyä pesästä. Perinnöstä luopumista koskeva kirjallinen asiakirja on kuitenkin pätevä myös ilman erillisiä todistajia.

Useisiin virallisluontoisiin asiakirjoihin liittyy vaatimus siitä, että asiakirjan laatijan lisäksi myös ulkopuoliset todistajat allekirjoittavat asiakirjan. Sitä ei kuitenkaan vaadita perinnöstä luopumisen yhteydessä. Perinnöstä luopuminen sekä perittävän eläessä että tämän kuoleman jälkeen on tehtävä kirjallisena ja lisäksi luopujan pitää se allekirjoittaa. Muita vaatimuksia ei ole. Luopumisilmoituksen ei tarvitse välttämättä olla edes erillinen oma asiakirjansa, vaan luopumistahdonilmaisun voi sisällyttää esimerkiksi perukirjaan.

Todistajien lisääminen myös perinnöstä luopumista koskevaan asiakirjaan ei kuitenkaan millään tavalla heikennä luopumisilmoituksen pätevyyttä eikä haittaa sitä millään tavalla. Todistajien käyttäminen lisää aina asiakirjan uskottavuutta. Jos on epäluuloa siitä, että jollakulla voisi olla intressi väittää luopumistahdonilmaisua myöhemmin väärennökseksi tai vaikka väärin perustein aikaansaaduksi, voi tällaista väitettä silmällä pitäen todistajien käyttäminen olla järkevääkin. Erittäin harvinaisia tämänkaltaiset tilanteet kuitenkin ovat, joissa kenelläkään olisi intressiä väittää  perillisen antamaa luopumistahdonilmaisua pätemättömäksi. Intressitahoja voivat olla esimerkiksi perillisen velkojat sekä perillisen sijaantulevat perilliset. Tilanne, missä tällainen väite voisi realisoitua on esimerkiksi se, jos perillinen on itsekin hyvin vanha ja myöhemmin aletaan epäillä hänen kykyään ymmärtää luopumisen merkitys ja esitetään testamentin moiteoikeudenkäynneistä tuttuja väitteitä siitä, että perillisen luopumistahdonilmaisu ei ole syntynyt hänen omasta tahdostaan vaan painostuksen seurauksena. Edellä kuvatun kaltaisiin tilanteisiin voi varautua ottamalla luopumistahdonilmaisuun myös todistajat lisäämään luopumistahdonilmaisun uskottavuutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.