Voiko edunvalvoja luopua perinnöstä päämiehensä puolesta?

Perinnöstä luopuminen ja edunvalvoja eivät yleensä mahdu samaan lauseeseen. Edunvalvojan toteuttama perinnöstä luopuminen on harvinainen tapahtuma.

Edunvalvojan tehtävänä on huolehtia päämiehensä taloudellisista eduista. Se on edunvalvonnan keskeinen tehtävä. Taloudellista etua edunvalvonnan alla oleva ihminen saa silloin, kun hän on saamassa perintöä. Ehdoton lähtökohta on tietenkin se, että edunvalvoja huolehtii päämiehelleen sen perinnön, mikä tälle lainmukaan kuuluu. Jos päämiehen hyväksi on tehty testamentti, on edunvalvojan tehtävä huolehtia siitä, että testamentiin vedotaan ja saanto toteutuu. Jos pesässä, jossa eduvalvottava on osakkaana, on tehty testamentti muun kuin edunvalvottavan henkilön hyväksi, on edunvalvojan tehtävänä tarkistaa tuon testamentin pätevyys ja harkita mahdollisuudet riitauttaa testamentti, jos sillä loukataan päämiehensä oikeuksia. Jos edunvalvoja havaitsee testamentin oikein tehdyksi ja päteväksi, ei sitä siinä tapauksessa saa päämiehen nimissä riitauttaa, koska sekään ei ole päämiehen edun mukaista.

Perinnönjakosopimuksen hyväksyminen päämiehen puolesta samoin kuin perinnöstä luopuminen ovat edunvalvojallekin luvanvaraisia oikeustoimia. Edunvalvoja ei siten saa ilman maistraatin erillistä lupaa luopua päämiehensä oikeudesta perintöön. Perinnöstä luopuminen on siis edunvalvojan välityksellä päämiehen puolesta periaatteessa mahdollista, mutta luopumiseen tarvitaan aina maistraatin lupa. Maistraatti myöntää luvan, jos sen on päämiehen edun mukaista.

Edunvalvoja ei saa lähtökohtaisesti lahjoittaa päämiehensä omaisuutta eikä luopua perinnöstä. Perinnöstä luopuminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa esimerkiksi silloin, jos kuolinpesä on ylivelkainen.

Nopeaa apua lakiasioihin.