Lain säännökset eivät aseta estettä hallintaoikeudesta luopumiselle. Leski voi tällöin luopua hallintaoikeudestaan vapaasti. Hallintaoikeudesta luopuminen voi johtaa kuitenkin perintöverotuksen oikaisuun. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun hallintaoikeuden pysyttäminen leskellä on perintöveroa määrättäessä ”rasittanut” perillisen saamaa omaisuutta ja näin pienentänyt sen arvoa. Kun sitten hallintaoikeus kohteesta poistuu, on sen arvo perilliselle enemmän kuin alkuperäinen verotusarvo on ollut. Tämän vuoksi lesken luopuminen hallintaoikeudesta voi aiheuttaa veroseuraamuksia perillisille.

Lisäksi luopuminen ilman vastiketta voidaan verotuksessa katsoa lahjaksi hallintaoikeuden haltijalta hallintaoikeuden kohteen omistajalle. Käytännössä lahjaverotus hallintaoikeudesta luopumisen perusteella tulee harvoin kysymykseen.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.