Hyväksytäänkö hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa?

Jos leski perukirjassa tai erillisessä asiakirjassa on ilmoittanut käyttävänsä lakimääräistä oikeuttaan hallita jäämistöön kuuluvaa asuntoa ja asuntoirtaimistoa, vähennetään hallintaoikeuden pääoma-arvo perintöverotuksessa jäämistön arvosta. Muun jäämistöomaisuuden kuin asunnon ja asuntoirtaimiston hallinnan osalta ei lesken lakimääräisen hallintaoikeuden nojalla vähennystä tehdä. Testamenttiin perustuvan hallintaoikeuden pääoma-arvo vähennetään aina kokonaisuudessaan, ellei testamentista ole luovuttu.

Edellä mainituin perustein toimitettua perintöverotusta ei ole syytä muuttaa, ellei näytetä alunperinkin olleen tiedossa, ettei leski tai joku muu hallintaoikeuttaan aikonut käyttää. Jos asunto tai muu hallintaoikeuden kohteena oleva omaisuus on myyty välittömästi perittävän kuoleman jälkeen, ei hallintaoikeusvähennystä perintöverotuksessa myönnetä. Oikeuskäytännössä on hyväksytty noin vuoden kuluttua perittävän kuolemasta tapahtunut asuinkiinteistön myynti ilman, että hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa olisi menetetty.

Hallintaoikeusvähennystä ei perintöverotuksessa tarvitse erikseen vaatia, jos hallintaoikeustestamentti tai lesken ilmoitus hallintaoikeuden käyttämisestä on saatettu verottajan tietoon.

Vähentääkö lesken hallintaoikeus asuinkiinteistön arvoa luovutusvoittoverotuksessa?

Perintöverotuksessa vahvistetaan kiinteistön arvo. Kiinteistöön kohdistuvalle hallintaoikeudelle vahvistetaan oma erillinen arvonsa, jos hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa hyväksytään.

Hallintaoikeus on kiinteistöön nähden erillinen irtain oikeus, joten sen arvo ei pienennä kiinteistön hankintamenon määrää verotettavaa luovutusvoittoa vahvistettaessa. Kiinteistön myyjän kannalta menettely on edullinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.