Konkurssipesä: Konkurssipesän omaisuus

Konkurssipesään katsotaan kuuluvaksi kaikki se omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa. Lain mukaan pesään kuuluu myös omaisuus, joka sinne saadaan palautettua takaisinsaantisäännösten perusteella. Konkurssipesän varallisuutta on luonnollisesti myös pesän harjoittamasta… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti

Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti liittyvät velkaisen perillisen perintösaantoon silloin, kun velkainen perillinen luopuu perinnöstä. Perillisellä on oikeus luopua perinnöstä joko perittävän kuollessa tai tämän vielä eläessä. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää,… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen

Perillinen voi luopua perinnöstä, jolloin hän lakkaa olemasta kuolinpesän osakas. Luopujan sijaan tulevat luopujan sijaantuloperilliset, eli perilliset, jotka perisivät luopujan, jos tämä olisi kuollut.   Jotta perinnöstä luopumisesta ei aiheutuisi ei-toivottuja veroseuraamuksia,… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen ulosoton välttämiseksi

Perinnöstä luopuminen ulosoton välttämiseksi on mahdollista. Perinnöstä pitää luopua oikeaan aikaan, oikealla tavalla, kokonaan ja ehdoitta. Tehokas luopuminen estää ulosoton. Perilliselle vastaisuudessa tulevaa perintöosuutta ei voi ulosmitata etukäteen. Se on… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen hyväksymällä testamentti

Onko juridisesti pätevää toteuttaa perinnöstä luopuminen hyväksymällä testamentti ilman erillistä perinnöstäluopumisilmoitusta? Voi olla pätevää. Yleisesti annetaan ohje, jonka mukaan perinnöstä luopuminen tehdään kirjallisesti toimittamalla erillinen perinnöstäluopumisilmoitus esim. pesänhoitajalle. Perinnöstä luopuminen voi tapahtua… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksessa

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksessa on mahdollista. Silloin luopuminen on yleensä tehokas. Perinnöstä luopuminen kirjataan perukirjaan. Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Yleensä perinnöstä luovutaan vasta perinnönjättäjän kuoltua. Perinnöstä luopumiselle… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen ja todistajat

Joskus voi tulla kuolinpesässä vastaan asiakirja, johon on kirjattu perinnöstä luopuminen ja todistajat. Sellainen asiakirja on pätevä ja sen laatija voi vetäytyä pesästä. Perinnöstä luopumista koskeva kirjallinen asiakirja on kuitenkin pätevä… Lue lisää »

Ulosotto ja perinnöstä luopuminen

Miten suhtautuvat toisiinsa ulosotto ja perinnöstä luopuminen? Tehokas perinnöstä luopuminen vie omaisuuden ulosoton ulottumattomiin. Ulosotto kuolinpesässä Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Käytännössä ulosotto toteutetaan… Lue lisää »

Testamentista luopuminen

Voiko testamentista luopua vai onko se pakko vastaanottaa? Testamentinsaaja voi luopua sekä yleistestamentista että tiettyä omaisuutta koskevasta legaatista. Luopumista koskevat samat säännöt kuin lakimääräisestä perinnöstä luopumista. Luopumisen tehokkuus riippuu siten… Lue lisää »