Tehokas perinnöstä luopuminen oikeaan aikaan saa suojaa luopujan velkojia vastaan. Perintöön liittyvillä seikoilla on niin henkilökohtainen luonne, että perinnöstä luopumisen sääntelyssä on kiinnitetty huomiota perittävän oletetulle tahdolle. Voidaan olettaa, että perittävä ei halua hänen jäämistönsä menevän perillisten velkojien hyväksi.

Voinko Luopua perinnöstä, vaikka olen konkurssissa tai ulosmittauksen kohteenA?

Sekä konkurssissa että ulosottomenettelyssä on pääsääntönä se, että ennen konkurssin alkua tai ulosmittausta tehty luopuminen perinnöstä saa suojaa velkojia vastaan, jos luopuminen on tehty oikein eli perintöön ennen luopumista ryhtymättä.

Konkurssissa oleva velallis-perillinen voi luopua perinnöstä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta konkurssin kestäessäkin. Ulosotossa sääntö näyttäisi olevan se, että luopuminen ei ole enää velkojien vahingoksi ulosoton alettua mahdollista.

Lähde §: konkurssilaki

Lue lisää konkurssista yleisesti sekä tehokkaasta perinnöstä luopumisesta.


Suomen Juristit Oy
16.02.2015
(Päivitetty 03.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.