Mitä omaisuutta konkurssipesään kuuluu?

Konkurssipesään katsotaan kuuluvaksi kaikki se omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa. Lain mukaan pesään kuuluu myös omaisuus, joka sinne saadaan palautettua takaisinsaantisäännösten perusteella. Konkurssipesän varallisuutta on luonnollisesti pesän harjoittamasta liiketoiminnasta saatava tuotto.

Konkurssipesän omaisuutta on hoidettava huolellisesti. Konkurssipesällä on varsin laaja harkintavalta omaisuuden myynnin suhteen. Pääasia on, että myynnistä saadaan paras mahdollinen tulos. Yrityksen joutuessa konkurssiin, sen pesä myydään usein liiketaloudellisena kokonaisuutena. Ellei tämä ole mahdollista, myydään pesä ns. konkurssihuutokaupalla. Konkurssipesä ei tietenkään voi myydä omaisuutta, jos se on velkojalla panttina. Pantin realisointivalta on tällöin panttivelkojalla. Hänen antaessaan suostumuksensa, konkurssipesä voi myydä omaisuuden parhaaksi katsomallaan tavalla. Panttiomaisuutta tulee hoitaa samalla tavoin kuin muutakin pesään kuuluvaa omaisuutta. Konkurssipesällä on oikeus ottaa pantin myyntihinnasta omaisuuden hoidosta ja myynnistä sille aiheutuneet kulut.

On myös hyvä muistaa, että velalliselle maksettavasta palkasta, eläkkeestä ja elinkeinotulosta konkurssipesä saa vain sen, mitä siitä voidaan mahdollisen elatusavun jälkeen ulosmitata. Velallisen oikeus perintöön tai testamenttiin ei myöskään kuulu hänen konkurssipesäänsä, jos hän perittävän kuoleman jälkeen on ennen konkurssia luopunut tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa saatuaan tiedon perittävän kuolemasta ja oikeudestaan perintöön, luopuu perinnöstä lain säätämällä tavalla.

Nopeaa apua lakiasioihin.