Konkurssilla tarkoitetaan yrityksen maksukyvyttömyysmenettelyä. Konkurssiin ajautunut yritys ei enää kykene selviämään veloistaan. Taloudellisesti huonossa asemassa oleva yritys voi konkurssin vaihtoehtona yrittää päästä yrityssaneeraukseen, jolloin yrityksen toiminta jatkuu. Konkurssimenettely yleensä päättää yrityksen elinkaaren ja yritys lakkaa olemasta. Konkurssia koskeva yleislaki on konkurssilaki.

Markkinat synnyttävät jatkuvasti uusia yrityksiä ja sitä mukaa osa yrityksistä taas poistuu. Voidaan puhua eräänlaisesta yritysten kiertokulusta. Konkurssi on oikeudellinen menettely, jolla elinkelvottomien velallisyritysten maksukyvyttömyystilanteet voidaan hoitaa velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn kohteena ovat pääasiallisesti yritykset. Konkurssi on siis menettely, joka tähtää velallisen varallisuuden rahaksi muuttoon ja varojen jakamiseen velkojille. Rahaksi muuttamisen seurauksena tapahtuu useimmiten velallisen taloudellisen toiminnan päättyminen.

Lähde §: konkurssilaki

Lue lisää omaisuuden määräysvallan menetyksestä konkurssissa.

Suomen Juristit Oy
16.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.