Konkurssi: Mitä konkurssilla tarkoitetaan?

Mikä on konkurssi?

Lyhyesti sanottuna konkurssi on yrityksen maksukyvyttömyysmenettely. Konkurssiin ajautunut yritys ei enää kykene selviämään veloistaan. Konkurssia koskeva yleislaki on konkurssilaki. Taloudellisesti huonossa asemassa oleva yritys voi konkurssin vaihtoehtona yrittää päästä yrityssaneeraukseen, jolloin yrityksen toiminta jatkuu. Konkurssimenettely yleensä päättää yrityksen elinkaaren ja yritys lakkaa olemasta.

Markkinat synnyttävät jatkuvasti uusia yrityksiä ja sitä mukaa osa yrityksistä taas poistuu. Voidaan puhua eräänlaisesta yritysten kiertokulusta. Konkurssi on oikeudellinen menettely, jolla elinkelvottomien velallisyritysten maksukyvyttömyystilanteet voidaan hoitaa velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn kohteena ovat pääasiallisesti yritykset. Konkurssi on siis menettely, joka tähtää velallisen varallisuuden rahaksi muuttoon ja varojen jakamiseen velkojille. Rahaksi muuttamisen seurauksena tapahtuu useimmiten velallisen taloudellisen toiminnan päättyminen.

Nopeaa apua lakiasioihin.