Mikä on velkojien maksunsaantijärjestys, jos varoja ei ole kaikkien velkojen maksuun?

Kun velallisen varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen, herää kysymys maksujensaannin järjestyksestä. Kuka saa ensimmäisenä konkurssipesästä suorituksen? Ja missä järjestyksessä jäljellä olevat varat yleensä voidaan maksaa?

Pääsääntöisesti velkojilla on yhtäläinen oikeus saada maksu saataviensa suuruuden mukaisessa suhteessa, jollei pakkotäytäntöönpanossa jaettavat varat riitä kaikkien saatavien maksamiseen. Kuitenkin saattaa olla niin, että jollakin on esimerkiksi panttioikeus irtaimeen omaisuuteen tai pidätysoikeus hallinnassaan olevaan omaisuuteen. Joskus tietyllä velkojalla saattaa muuten olla etusija saada maksu saatavastaan pantti- tai pidätysoikeuden kohteesta ennen muita saatavia. Sama koskee myös saatavan korkoa enintään kolmelta vuodelta ennen konkurssia tai ulosmittauksen toimitusta.

Käytännössä yrityssaneerauksen alaiset saatavat ja elatusapua koskevat saatavat saavat etusijan suhteessa muihin saataviin. Viimeksi suoritetaan taas konkurssin alkamisen jälkeinen mm. korko, ylikuormamaksu, kilpailunrikkomismaksu, rikoksen vuoksi tuomittu julkisoikeudellinen maksuseuraamus, erikseen määrätyt saatavat sekä lahjanlupauslakiin perustuvat saatavat.


Lähde §: konkurssilaki

Lue lisää konkurssiin hakemisesta.

Suomen Juristit Oy
16.02.2015
(Päivitetty 03.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.