Ulosotto ja perinnöstä luopuminen

Miten suhtautuvat toisiinsa ulosotto ja perinnöstä luopuminen? Tehokas perinnöstä luopuminen vie omaisuuden ulosoton ulottumattomiin. Ulosotto kuolinpesässä Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Käytännössä ulosotto toteutetaan… Lue lisää »

Kuolinpesäosuuden ulosotto

Kuolinpesäosuuden ulosotto voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti. Ulosottovelallisen saamat ns. ylimääräiset tulot ovat ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on… Lue lisää »

Testamentista luopuminen

Voiko testamentista luopua vai onko se pakko vastaanottaa? Testamentinsaaja voi luopua sekä yleistestamentista että tiettyä omaisuutta koskevasta legaatista. Luopumista koskevat samat säännöt kuin lakimääräisestä perinnöstä luopumista. Luopumisen tehokkuus riippuu siten… Lue lisää »

Perinnön ulosmittaus

Perinnön ulosmittaus voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti. Perinnön ulosmittaus Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta.… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen sukuhaaran osalta

Perinnöstä luopuminen sukuhaaran osalta Perinnöstä luopuva perillinen ei voi määrätä siitä, kenelle hänen perintöosuutensa annetaan. Niin sanotussa pesästä vetäytymisessä eli puhtaassa luopumisessa perintö menee automaattisesti sijaantuloperillisille. Perinnöstä on luovuttava kokonaan ja… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen ennen perunkirjoitusta

Perinnöstä luopuminen ennen perunkirjoitusta Perinnöstä luopuminen ennen perunkirjoitusta on hyvä tapa varmistaa se, että perinnöstä luopuminen on tehokas. Luopuminen kirjataan perukirjaan. Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Yleensä perinnöstä… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen ja vakuutuskorvaus

Perinnöstä luopuminen ja vakuutuskorvaus Perinnöstä luopuminen ja vakuutuskorvaus voidaan edellytysten täyttyessä toteuttaa ns. päällekkäin. Lähtökohta perinnöstä luopumisessa on, että se on tehtävä kokonaan ja ehdoitta. Perinnöstä ei siis voi luopua… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä

Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä Perinnöstä on mahdollista luopua perittävän eläessä. Perinnöstä luopumiselle tällä tavalla on tietty muoto. Perinnöstä luopuminen tulee tehdä kirjallisesti ja luopujan on se allekirjoitettava. Perinnöstäluopumisilmoitus, kun se tehdään… Lue lisää »

Tehokas perinnöstä luopuminen

Tehokas perinnöstä luopuminen Tehokas perinnöstä luopuminen mahdollistaa sen, että perillinen voi siirtää perinnön sukupolven yli. Näin voidaan välttää maksamasta perintöveroa perinnöstä luopujan osalta. Tehokas perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että sijaantuloperilliset… Lue lisää »

Kuolinpesän osakkaan luopuminen perinnöstä

Luopuminen perinnöstä on mahdollista kuolinpesän osakkaalle sekä muulle perinnönsaajalle. Kuolinpesän osakkuus Kuolinpesällä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka syntyy henkilön kuoltua. Kuolinpesään kuuluu varoja ja velkoja sekä oikeuksia ja velvollisuuksia. Kuolinpesän osakkaita ovat… Lue lisää »