Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä

Perinnöstä on mahdollista luopua perittävän eläessä. Perinnöstä luopumiselle tällä tavalla on tietty muoto. Perinnöstä luopuminen tulee tehdä kirjallisesti ja luopujan on se allekirjoitettava. Perinnöstäluopumisilmoitus, kun se tehdään perinnönjättäjän vielä eläessä, on tehtävä perinnönjättäjälle.

Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus vapaasti päättää, ottaako perinnön vastaan vai ei. Edellytyksenä on kuitenkin, että perinnöstä luopuva perillinen on oikeustoimikelpoinen. Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että henkilö on täysi-ikäinen. Joskus täysi-ikäisenkin oikeustoimikelpoisuutta on kuitenkin voitu rajoittaa. Oikeustoimikelpoisuutta rajoitettaessa henkilölle määrätään edunvalvoja. Tyypillinen tilanne tällaisesta on esimerkiksi täysi-ikäinen kehitysvammainen henkilö.

Edunvalvoja huolehtii asiakkaansa eduista myös perinnön osalta. Lähökohtaisesti edunvalvojan on huolehdittava asiakkaalleen kaikki se etu, mitä hänelle lain mukaan kuuluu. Edunvalvojan toimintaa puolestaan valvoo maistraatti. Jos edunvalvoja haluaa luopua päämiehensä puolesta tämän perinnöstä, on siihen saatava maistraatin lupa.

Ennakolta voi luopua kenen tahansa jälkeen saatavasta perinnöstä. Puoliso voi luopua oikeudestaan perintöön toisen puolison kuoleman jälkeen ja lapsi voi luopua oikeudestaan periä vanhempansa.

Lakiosaperillisellä, eli lapsella tai hänen jälkeläisillään, on kuitenkin oikeus saada lakiosaa vastaava korvaus siitä, että hän luopuu perinnöstä perinnönjättäjän eläessä. Jos siis rintaperillinen luopuu perinnöstä jo perinnönjättäjän eläessä, esimerkiksi hyväksymällä testamentin, jonka perinnönjättäjä on toisen hyväksi tehnyt, pitää lakiosaperillisen saada lakiosaa vastaava korvaus. Tämä korvaus voidaan suorittaa perinnönjättäjän eläessä tai tämän kuoltua. Jos lakiosaa vastaava korvaus suoritetaan luopumisen vastineeksi perinnönjättäjän vielä eläessä, vastikkeen tulee vastata sitä määrää, johon lakiosaperillisellä olisi oikeus, jos perittävä olisi kuollut luopumishetkellä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.