Tehokas perinnöstä luopuminen

Tehokas perinnöstä luopuminen mahdollistaa sen, että perillinen voi siirtää perinnön sukupolven yli. Näin voidaan välttää maksamasta perintöveroa perinnöstä luopujan osalta.

Tehokas perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että sijaantuloperilliset saavat perinnön ja maksavat siitä perintöveron. Luopujalle ei koidu lainkaan veroseuraamuksia. Tehokkaan luopumisen edellytys on, ettei perillinen ole ryhtynyt pesän varoihin. Pesän varoihin ryhtymisellä tarkoitetaan sitä, että perillinen ei ole alkanut käyttää omistajan oikeuksia kuolinpesään kuuluvaan omaisuuteen nähden. Perillinen ei ole saanut ottaa vastaan perintöä, myydä omaisuutta tai tehdä muitakaan omistajalle kuuluvia oikeustoimia kuolinpesän varallisuuden kanssa.

Pesään ryhtymiseksi ei lasketa kuolinpesän ottamista haltuun ja ryhtymistä toimiin perunkirjoituksen toimittamiseksi. Perunkirjoituksen toimittaminen on lainmukainen velvoite sille, joka parhaiten tuntee pesän tilan eikä sitä siten katsota perinnön vastaanottamiseksi.

Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää lisäksi kahta asiaa; perinnöstä on luovuttava kokonaan ja ehdoitta. Kokonaan luopuminen tarkoittaa sitä, ettei perillinen voi ottaa kuolinpesästä jotakin osaa perinnöstä luopuen toisesta osasta. Luopuva perillinen ei siis voi ottaa kuolinpesästä mitään, jotta luopuminen olisi tehokas. Edes hallintaoikeutta perintöomaisuuteen ei saa pidättää. Ehdoitta luopuminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei perinnöstä luopuva perillinen voi määrätä siitä, kenelle hänelle tulossa oleva perintö menee hänen luopumisensa jälkeen. Kun perinnöstä luovutaan ehdoitta, perintö menee luopujan sijaan tuleville perillisille lain mukaisessa perimysjärjestyksessä.

Jos luopuminen katsotaan tehottomaksi, määrätään luopujalle perintövero sillä perusteella, että hän on ottanut perinnön vastaan. Lisäksi luovutuksen saaja muuttuu perinnön saajasta lahjan saajaksi ja hänelle tulee lahjaverovelvollisuus. Edelliset tietysti sillä edellytyksellä, että perintö- ja lahjaverotuksen euromääräiset rajat täyttyvät. Pienet perinnöt ja lahjat ovat verottomia. Ajankohtaiset euromäärät löytyy vero.fi

Nopeaa apua lakiasioihin.