Keskinäinen testamentti ja lakiosa

Vaikuttaako keskinäinen testamentti lakiosaan? Keskinäinen testamentti ja lakiosa voivat olla ristiriitaisia oikeuksia kuolinpesässä. Keskinäinen testamentti ei saa loukata lakiosaa. Keskinäinen testamentti tarkoittaa henkilöiden välistä testamenttia, jossa määrätään, että ensiksi kuolleen… Lue lisää »

Lakiosa

Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on oikeus saada lakiosansa perittävän jälkeen. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakiosaa laskettaessa otetaan huomioon perinnöttömäksi tehty perillinen sekä perillinen, joka… Lue lisää »

Lakiosan laskennalliset lisäykset

Lakiosalaskelmassa pesän varoihin on lisättävä perittävän antama ennakkoperintö sekä, jollei erityisiä vastasyitä ole, hänen sellaisissa olosuhteissa tai sellaisin ehdoin eläessään antamansa lahja, että se on tarkoituksensa puolesta rinnastettavissa testamenttiin (testamenttiin… Lue lisää »

Ennakkoperintö ja lakiosa

Ennakkoperintö ja lakiosa vaikuttavat toisiinsa kahdella tavalla. Ennakkoperintö ensinnäkin lisätään laskennallisesti jäämistöön lakiosaa laskettaessa, jolloin se nostaa lakiosan arvoa. Tätä kautta lakiosan määrä kasvaa. Toisaalta saatu ennakkoperintö kuitenkin pienentää ennakkoperinnön… Lue lisää »

Hallintaoikeustestamentti ja lakiosa

Hallintaoikeustestamentti ja lakiosa voivat olla ristiriitaisia oikeuksia toisiinsa nähden. Miten menetellään, jos molemmat oikeudet pitäisi ottaa huomioon perinnönjaossa. Hallintaoikeustestamentti Hallintaoikeustestamentilla omaisuuden hallintaoikeus siirretään testamentin saajalle. Omistusoikeus ei siis siirry testamentin saajalle,… Lue lisää »

Testamentin hyväksyminen ja lakiosa

Testamentin hyväksyminen ja lakiosa vaikuttavat toisiinsa. Testamentin hyväksyminen on tapa luopua perinnöstä. Testamentin hyväksymisellä tarkoitetaan kirjallista hyväksymistä. Pelkkä suullinen myötäily tai muuten vaan positiivinen suhtautuminen tehtyyn testamenttiin ei ole testamentin… Lue lisää »

Osittainen lakiosa

Osittainen perinnöstäluopuminen ei lähtökohtaisesti ole mahdollista ilman kaksinkertaista veroseuraamusta. Perinnöstä luopumisen pääsääntö on, että perinnöstä on luovuttava kokonaan ja ehdoitta. Osittainen perinnöstä luopuminen ei siten ole tehokas luopuminen vaan tehoton,… Lue lisää »

Suhteellinen lakiosa

Suhteellinen lakiosa tarkoittaa suhdelukua, jonka mukaisesti lakiosa määräytyy. Perintöosuuden ollessa 1/3 suhteellinen lakiosa on 1/6 koko perinnöstä. Sen jälkeen, kun kuolinpesä on saatettu jakokuntoon, eli muun muassa osakaspiiri sekä varat… Lue lisää »

Saako lapsenlapsi lakiosan?

Saako lapsenlapsi lakiosan? Perinnönjättäjän lapsen toiminta vaikuttaa siihen, saako lapsenlapsi lakiosan. Lakiosaan on oikeutettu rintaperilliset. Rintaperillisellä tarkoitetaan perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevaa perillistä. Lapsenlapsella on siten oikeus lakiosaan, mutta vasta… Lue lisää »

Perinnön lakiosa

Perinnön lakiosa on puolet perintöosasta. Jos rintaperillisellä olisi oikeus 1/3 -osaan perinnöstä, mutta perinnönjättäjä on tehnyt testamentin ja sillä määrännyt omaisuutensa muulle kuin rintaperilliselle, on rintaperillisellä kuitenkin oikeus lakiosaan 1/6.… Lue lisää »