Lakiosan täydennys

Mitä jos lakiosan arvoista omaisuutta ei kuolinpesässä ole? Jos perillinen ei saa lakiosaansa, vaikka testamentti ja lahjanlupaus on jaossa jätetty huomioon ottamatta, on se jolle perittävä eläessään on antanut ennakkoperinnön,… Lue lisää »

Lakiosan määrä

Miten lakiosan määrä lasketaan? Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakimääräinen perimisjärjestys lähtee siitä, että kukin samassa sukulaisuussuhteessa vainajaan oleva saa samansuuruisen suhteellisen osuuden jäämistöstä. Esimerkiksi viidestä… Lue lisää »

Lakiosa perittävän jäämistöön

Mitä lakiosa perittävän jäämistöön tarkoittaa? Rintaperillisellä on oikeus lakiosaan perinnönjättäjän jälkeen. Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Rintaperillinen on perinnönjättäjän lapsi, ottolapsi tai heidän jälkeläisensä. Lakiosaoikeus takaa… Lue lisää »

Ennakkoperinnön vaikutus lakiosaan

Vaikuttaako ennakkoperintö saajansa lakiosaan? Jos perillinen on perittävän eläessä saanut omaisuutta, joka on otettava lukuun perintöosaa määrättäessä, luetaan kyseinen omaisuuserä hänen lakiosansa vähennykseksi. Ennakkoperintö siis vähentää reaalisessa perinnönjaossa maksettavan lakiosan… Lue lisää »