Lakiosan maksaminen

Lakiosan maksaminen Lakiosan maksaminen on testamentinsaajan tehtävä. Lakiosan maksaminen voidaan tehdä pesän varoilla tai pesän ulkopuolisilla varoilla. Yleistestamentin saaja on oikeutettu suorittamaan lakiosat rintaperillisille rahana. Testamentinsaajan ei siis tarvitse käyttää… Lue lisää »

Lakiosasta luopuminen

Lakiosasta luopuminen Lakiosasta luopuminen on mahdollista. Lakiosaperillinen voi luopua lakiosastaan. Luopuminen voi tapahtua joko perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Perittävän eläessä perillinen voi hyväksyä perittävän tekemän testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti… Lue lisää »

Lakiosan loukkaaminen

Lakiosan loukkaaminen Lakiosan loukkaaminen tarkoittaa sitä, että perinnönjättäjä testamenttaa omaisuutensa lakiosaan oikeutetun rintaperillisen ulottumattomiin. Rintaperillinen voi estää lakiosan loukkaamisen. Rintaperilliselle on turvattu oikeus lakiosan saamiseen perinnönjättäjän jälkeen. Lakiosa on määritelty siten, että… Lue lisää »

Lakiosan laskeminen

Lakiosan laskeminen Lakiosan laskeminen tehdään jäämistöstä, johon on tehty laskennalliset lisäykset. Lakiosa on puolet rintaperilliselle kuuluvasta perintöosasta. Jos kuolinpesässä on kolme rintaperillistä A, B ja C, on kunkin perintöosa 1/3… Lue lisää »

Lakiosa ja perintövero

Lakiosa ja perintövero Lakiosa tarkoittaa rintaperilliselle eli perittävän suoraan alenevassa polvessa oleville sukulaisille (lapsi tai lapsenlapsi) määrättyä vähimmäisosuutta vainajan jäämistöstä. Lakiosastakin on maksettava perintöveroa. Lakiosa ja perintövero määräytyvät saadun perinnön… Lue lisää »

Lakiosa ja lesken hallintaoikeus

Lakiosa ja lesken hallintaoikeus Puolison kuoleman jälkeen leskellä on lakiin (perintökaari) perustuva oikeus pitää jakamattomana hallussaan kuolleen puolison jäämistö. Tämä oikeus ei ole kuitenkaan rajoittamaton. Lesken hallintaoikeus purkautuu silloin, kun joku… Lue lisää »

Lakiosa ja lapset

Lakiosa ja lapset Lakiosa ja lapset esiintyvät aina yhdessä. Ilman lapsia ei ole lakiosaa. Lakiosa on puolet rintaperilliselle, eli lapselle, tulevan perintöosan arvosta. Jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus lakiosaan. Lakiosaoikeus… Lue lisää »

Henkivakuutusmaksujen vaikutus lakiosaan

Vaikuttavatko perittävän maksamat henkivakuutusmaksut lakiosaan? Jäämistön säästöön lakiosaa määritettäessä on lisättävä myös perittävän eläessään maksamat henkivakuutusmaksut, jos perittävä on kuolemansa varalta ottamassaan henkivakuutuksessa määrännyt kolmannen henkilön edunsaajaksi tai siirtänyt henkivakuutuksensa… Lue lisää »

Lakiosasta luopuminen

Voiko lakiosasta luopua? Perittävän eläessä perillinen voi hyväksyä perittävän tekemän testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Luopuminen on pätevä, mutta perillinen saa kuitenkin lakiosansa, jollei hän ole… Lue lisää »

Onko lakiosan vaatiminen pakollista?

Pitääkö lakiosaa vaatia? Lakiosa ei ole automaattisesti perilliselle tuleva osa perinnöstä. Lakiosaoikeutensa turvatakseen rintaperillisen tulee esittää sitä koskeva vaatimus testamentin saajalle. Lakiosavaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen… Lue lisää »